Loading...
Skip to Content

Fizinių asmenų bankrotas


Pagal galiojančius teisės aktus, fizinis asmuo, norėdamas, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo atitikti tokius reikalavimus:


1. Negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję.
Tai reiškia, kad jau šiandien privaloma įvykdyti visus įsipareigojimus. Jeigu yra sudarytos paskolos sutartys ar kitos su atidėtu mokėjimo terminu sutartys, pagal kurias asmuo vykdo mokėjimus periodiškai ir tos sutartys nėra nutrauktos ir kreditorius negali pareikalauti, kad šiandien asmuo padengtų visą skolą, tai tokie įsipareigojimai nėra suėję.


2. Įsipareigojimų suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA).
Vyriausybės patvirtintas MMA nuo 2020 m. sausio 01 d.

Atkreiptinas dėmesys, jog į skolų sumą nėra įskaičiuojami įsipareigojimai dėl:
• žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
• dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo;
• piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);
• reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas.

Pavyzdžiui, asmuo turi sudaręs paskolos sutartį, kurios mokėjimo terminas jau suėjo ir šiai dienai turi sumokėti 8000 eurų; turi įsiskolinimą už komunalines paslaugos 1000 eurų ir turi sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai baudą, kurios suma sudaro 7000 eurų. Bendra įsipareigojimų suma sudaro 16000 eurų, tačiau analizuojant fizinio asmens mokumo klausimą į įsipareigojimų sumą neįskaičiuojamas įsipareigojimas sumokėti baudą ir likusi pradelstų įsipareigojimų suma sudaro tik 9000 eurų ir asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam kėlimo. Pažymėtina, jog net ir tuo atveju, kai įsipareigojimų sumos viršija 25 MMA, pasibaigus fizinio asmens bankroto procedūrai aukščiau paminėti įsipareigojimai nenusirašo ir juos asmeniui ir toliau reikia vykdyti.


3. Bankroto proceso tikslas yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo asmens mokumą. Fiziniams asmeniui yra suteikiama teisė atsitiesti nuo susikaupusios skolų naštos ir įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, kurio trukmė 3 metai, nusirašyti skolas. Pabrėžtina, jog tokia privilegija yra suteikta tik sąžiningiems asmenims, dėl to, bankroto byla negali būti keliama, jeigu:

    1. paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais;
Pavyzdžiui, asmuo, siekdamas išsaugoti savo turtą, jį padovanojo artimam giminaičiui ir teigia, jog neturi jokio turto, iš kurio galėtų atsiskaityti su savo kreditoriais, nors nesudarius tokio sandorio šis asmuo būtų mokus ir galėtų padengti savo įsipareigojimus. Tai paaiškėjus šitam faktui asmuo būtų laikomas nesąžiningu ir atsižvelgiant į tai, kokioje stadijoje šita informacija paaiškėtų, arba būtų atsisakyta kelti bankroto bylą, arba ji būtų nutraukta.

    1. paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniai), ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

  1. fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).

4. Jeigu fizinis asmuo yra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis, tai reikia labai atsakingai įsivertinti šio juridinio asmens mokumą, nes tiek keliant fiziniams asmeniui bankroto bylą, tiek jau bylos nagrinėjimo metu, jeigu iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla, arba bus atsisakyta kelti bankroto bylą fiziniams asmeniui, arba jau pradėta bankroto procedūra bus nutraukta.


5. Jeigu fiziniam asmeniui jau buvo iškelta bankroto byla, tai pakartotinai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo galima, jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus atvejus, kai bankroto procesas buvo nutrauktas dėl to, jog nustatytais terminais mokumo atkūrimo planas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti; teismas nepatvirtino mokumo atkūrimo plano, buvo iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.


Pažymėtina, jog kelti bankroto bylą gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo. Nei teismai, nei fizinio asmens kreditoriai ar šeimos nariai tokios teisės neturi.

Fizinis asmuo taip pat turi teisę teismui teikti savo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jeigu asmuo kandidatūros nepasiūlo, tai nėra kliūtis kelti bankroto bylą, nes tokiu atveju bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.